Holter ciśnieniowy Katowice

Holter ciśnieniowy to dość często wykonywane badanie diagnostyczne stosowane w przypadku pacjentów z chorobami serca. Polega na 24-godzinnym ciągłym rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi. Jest to ważne badanie, które pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych danych na temat ciśnienia krwi niż pojedyncze pomiary wykonane w gabinecie lekarskim, co pomaga w diagnozie i leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz związanych z nim problemów zdrowotnych.

 

Holter ciśnieniowy Katowice – cel badania

Holter ciśnieniowy to bardzo ważne badanie w diagnostyce schorzeń serca w Katowicach. Jego głównym celem jest wykrywanie nadciśnienia oraz monitorowanie skuteczności leczenia. W przypadku diagnostyki zaburzeń ciśnienia tętniczego pozwala wykryć ewentualne wahania czy niepokojące spadki. To zaawansowane badanie umożliwia identyfikację wahania ciśnienia tętniczego i niepokojących spadków, co pozwala na szybszą interwencję w przypadku zaburzeń ciśnienia. Zbieranie danych przez 24 godziny pozwala na uzyskanie bardziej rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat ciśnienia, co ułatwia wykrycie różnorodnych problemów zdrowotnych. Dzięki temu badaniu możliwe jest lepsze zrozumienie stanu zdrowia serca i przyczynia się do bardziej precyzyjnej diagnostyki oraz skuteczniejszego leczenia.

 

Holter ciśnieniowy jest najczęściej wykonywany w celu:

 

 • Diagnozy i kontroli nadciśnienia tętniczego Holter ciśnieniowy pozwala na dokładniejszą ocenę poziomu ciśnienia krwi w różnych sytuacjach i okolicznościach dnia i nocy, co ułatwia diagnozę.
 • Wykrywanie tzw. nadciśnienia białego - Niektórzy pacjenci doświadczają podwyższonego ciśnienia tętniczego tylko podczas wizyt u lekarza (tzw. efekt białego fartucha). Holter ciśnieniowy pozwala na zidentyfikowanie takich przypadków i uniknięcie fałszywie zwiększonych diagnoz.
 • Kontroli rezultatów wdrożonego leczenia - Holter ciśnieniowy pozwala ocenić skuteczność leczenia i dostosować terapię w zależnośći od wyników monitorowania w Katowicach
 • Oceny ciśnienia podczas wykonywania codziennych czynności - Dzięki monitorowaniu ciśnienia przez dłuższy okres czasu, Holter ciśnieniowy dostarcza informacji o zachowaniach ciśnienia krwi podczas różnych aktywności, np. w trakcie wysiłku fizycznego czy odpoczynku.
 • Zidentyfikowania nagłym zmian ciśnienia przyczyniających się do dolegliwości - Holter ciśnieniowy może pomóc zidentyfikować nagłe i niestandardowe zmiany ciśnienia, które mogą być związane z dolegliwościami i wymagają dalszej diagnostyki i leczenia.

 

Katowice - holter ciśnieniowy

 

Jak przebiega holter ciśnieniowy w Katowicach?

 

W celu przeprowadzenia badania pacjent musi założyć na ramię specjalny mankiet, który zostaje podłączony z aparatem przyczepionym do pasa, wyposażonego w automatyczną pompę. Podczas holtera ciśnieniowego to właśnie aparat rejestruje pomiar ciśnienia. Ciśnienie krwi pacjenta jest monitorowane przez całą dobę, a poszczególne pomiary dokonywane są co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy. Podczas pomiarów mankiet założony na ramię delikatnie wypełnia się powietrzem. Po 24 godzinach pacjent zgłasza się do lekarza w Przychodni ATUT w Katowicach, gdzie wyniki z holtera zgrywane są na komputer, a kardiolog może je przeanalizować. Zwykle pacjent ma wgląd do wyników po kilku godzinach. Na podstawie pomiarów można uzyskać wiarygodne i kompleksowe dane na temat ciśnienia tętniczego krwi u pacjenta, wraz ze wszystkimi zmianami patologicznymi.

 

Jakie są wskazania do wykonania zabiegu holterowskiego?

 

 • Brak zadowalających efektów dotychczasowego leczenia nadciśnienia tętniczego.
 • Obserwacja znacznych różnic w wynikach pomiarów ciśnienia krwi podczas kolejnych wizyt lekarskich.
 • Wykazywanie znaczących rozbieżności między wynikami pomiarów ciśnienia krwi za pomocą ciśnieniomierza domowego a tym dokonanym w gabinecie lekarskim.
 • Stwierdzenie podwyższonego ciśnienia tętniczego u kobiety ciężarnej, szczególnie w kontekście podejrzenia stanu przedrzucawkowego, co wymaga ciągłego monitorowania w celu oceny ryzyka i odpowiedniego zarządzania stanem zdrowia matki i dziecka.
 • Utrzymujące się epizody nadciśnienia tętniczego w trakcie długotrwałego leczenia, które wymagają oceny ciśnienia krwi w różnych warunkach i okolicznościach.

 

Jak przygotować się do badania?

 

Przed rozpoczęciem badania oraz w trakcie 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, istnieją pewne wytyczne, które pacjent powinien przestrzegać:

 

 • Unikanie alkoholu: Na 24 godzin przed rozpoczęciem badania i w jego trakcie, pacjent powinien powstrzymać się od spożywania alkoholu, ponieważ może to wpływać na wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego.
 • Kontynuowanie leków: Wszystkie leki, które pacjent przyjmował dotychczas, powinny być nadal przyjmowane w normalnych godzinach i zgodnie z zaleceniem lekarza. Należy powiadomić personel medyczny o wszystkich przyjmowanych lekach.
 • Wyprostowana ręka: Podczas pomiaru ciśnienia przez urządzenie, pacjent powinien mieć wyprostowaną rękę, gdy mankiet urządzenia napełnia się powietrzem.
 • Codzienne czynności: Pacjent powinien kontynuować swoje normalne, codzienne czynności w trakcie badania, ale powinien unikać kontaktu urządzenia z wodą oraz intensywnego wysiłku fizycznego, aby zapewnić dokładne wyniki.
 • Notowanie objawów: Jeśli pacjent odczuje jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak duszność, zawroty głowy, kołatanie serca czy ból w klatce piersiowej, zostanie poproszony o notowanie tych dolegliwości wraz z ich godziną wystąpienia. To pozwoli lekarzowi na dokładniejszą interpretację wyników w Katowicach.

Skorzystaj z badania w Przychodni ATUT - Holter ciśnieniowy Katowice.

 

  Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Atut, siedziba: Katowice, Wiosny Ludów 19A/2a.